T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Ereğli İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü